Thiết bị đo mức

Thiết bị đo mức Level Measurement của hãng Endress+Hauser có khả năng đo được trong môi trường chất lỏng và chất rắn với các ứng dụng đo mức dạng liên tục hay báo mức Limit switch, đo mặt phân các giữa các chất lỏng hay đo tỉ trọng của môi chất trong chất lỏng.