Thiết bị ghi nhận dữ liệu (Recorder)

THIẾT BỊ GHI NHẬN DỮ LIỆU RECORDER 

 

    Thiết bị ghi nhận dữ liệu Recorder là thiết bị ghi nhận các giá trị từ thiết bị hiện trường gửi về để thu thập cũng như tính toán tuỳ từng ứng dụng.  Với màn hình TFT màu đẹp mắt có khả năng cho phép vẽ sơ đồ công nghệ để giám sát số liệu một cách sinh động.

    Một số sản phẩm trong dòng thiết bị ghi nhận dữ liệu với những ứng dụng chuyên biệt như dùng để hiển thị số liệu thiết bị, ứng dụng tính toán năng lượng, nhiệt trị BTU hoặc các ứng dụng batch controller…

Thiết bị Memograph M RSG40:

Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dụng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt mà có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

 

Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40

 

 

Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dụng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt mà có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

 

Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40

Màn hình giao diện các user login vào thiết bị:

Sơ đồ kết nối thiết bị tổng quan:

Ứng dụng thiết bị RSG40 trong quản lý mẻ xuất tự động Batch Monitoring

Khả năng cảnh báo Alarm thong qua tin nhắn 

Ứng dụng RSG40 trong tính toán quản lý năng lượng Energy Monitoring Solution EMS:

Compressed Air Application

Cooling Application

Steam Application

Heating Application

 

 

Thiết bị hiển thị INDICATOR: