Thiết bị đo độ dẫn điện

Nguyên lý làm việc thiết bị đo độ dẫn điện:

 

 

Dải sản phẩm thiết bị đo độ dẫn điện

 

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị thực tế