Thiết bị đo lưu lượng dạng Vortex

Thiết bị đo lưu lượng dạng Vortex – Prowirl – Endress+Hauser

Thiết bị đo lưu lượng dạng Vortex được thiết kế để phù hợp với ứng dụng đo steam và khí

Thiết bị có thể đo được ứng dụng lên đến áp suất 250 bar và nhiệt độ 400oC

Với thiết kế sensor dạng điện dung, thiết bị đảm bảo độ bền và ổn định trong thời gian dài không cần hiệu chỉnh lại

Thiết bị có thể chịu được môi trường khắc nghiệt như hiện tượng water hammer hay over speeding trong ứng dụng đo steam

Thiết bị Prowirl F 200 là thiết bị đầu tiên trên thế giới cho khả năng đo được cả wet steam

Thiết bị đạt chuẩn an toàn SIL2 và SIL3, được chứng nhận bởi TÜV theo tiêu chuẩn IEC 61508

 

Nguyên lý đo lượng dạng Vortex

 

 

Một số hình ảnh thiết bị đo Vortex được lắp đặt thực tế

Các dòng sản phẩm thiết bị đo lưu lượng dạng vortex – Endress+Hauser

Thiết bị đo lưu lượng dạng Vortex được thiết kế để phù hợp với ứng dụng đo steam và khí, Thiết bị có thể đo được ứng dụng lên đến áp suất 250 bar và nhiệt độ 400oC. Với thiết kế sensor dạng điện dung, thiết bị đảm bảo độ bền và ổn định trong thời gian dài không cần hiệu chỉnh lại, Thiết bị có thể chịu được môi trường khắc nghiệt như hiện tượng water hammer hay over speeding trong ứng dụng đo steam, Thiết bị Prowirl F 200 là thiết bị đầu tiên trên thế giới cho khả năng đo được cả wet steam, Thiết bị đạt chuẩn an toàn SIL2 và SIL3, được chứng nhận bởi TÜV theo tiêu chuẩn IEC 61508, Thiết bị đo lưu lượng dạng Vortex được thiết kế để phù hợp với ứng dụng đo steam và khí, Thiết bị có thể đo được ứng dụng lên đến áp suất 250 bar và nhiệt độ 400oC, Với thiết kế sensor dạng điện dung,