Thiết bị Memograph M RSG40:

Thiết bị Memograph M RSG40

Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dụng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt mà có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

 

Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40

 

 

Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dụng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt mà có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

 

Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40

Màn hình giao diện các user login vào thiết bị:

Sơ đồ kết nối thiết bị tổng quan:

Ứng dụng thiết bị RSG40 trong quản lý mẻ xuất tự động Batch Monitoring

Khả năng cảnh báo Alarm thong qua tin nhắn 

Ứng dụng RSG40 trong tính toán quản lý năng lượng Energy Monitoring Solution EMS:

Compressed Air Application

Cooling Application

Steam Application

Heating Application

Thiết bị Memograph M RSG40