Giỏ hàng

Dự án quan trắc nước thải

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tại nhà máy Đường Sơn Hoà (KCP)
Hệ thống quan trắc nước thải tại nhà máy bia Sabeco Ninh Thuận
Hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy cao su Xuân Lập

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!