Giỏ hàng

Hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị đo lưu lượng, độ dẫn điện và áp suất của hãng Endress+Hauser

Hiệu chuẩn định kỳ sẽ đảm bảo thiết bị đo luôn trong tình trạng hoạt động chính xác. Theo thời gian, các thiết bị đo lường sẽ giảm dần độ chính xác và ổn định, chính vì vậy, việc hiệu chuẩn thiết bị đóng vai trò quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên.

Vừa qua, NK Engineering đã tiến hành hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị đo lưu lượng, độ dẫn điện và áp suất của hãng Endress+Hauser cho một trong các nhà máy sữa lớn nhất tại Việt Nam.

hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị đo lưu lượng

hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị đo lưu lượng

hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị đo lưu lượng

 

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!