Giỏ hàng

Ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Endress+Hauser thăm NK Engineering

Ngày 20-24/6/2022 vừa qua, NK Engineering chào đón ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh về Giải pháp Quản lý Bồn Bể của Endress+Hauser đến thăm. Cùng nhau, chúng tôi đã đến thăm một số khách hàng giá trị nhất để phát triển giải pháp kinh doanh về Giải pháp Quản lý Bồn Bể tại các kho cảng xăng dầu, hoá chất tại Việt Nam. Cảm ơn ông Toni Kaesbeck rất nhiều. Với sự hỗ trợ của ông, chúng tôi có thể phát triển mạnh mẽ hơn lĩnh vực kinh doanh này tại Việt Nam. 

NK Engineering kính chúc ông nhiều sức khỏe và có chuyến công tác thành công tại khu vực Châu Á.

Một vài hình ảnh của chuyến công tác:

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (1)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (2)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (3)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (4)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (5)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (6)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (7)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (8)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (9)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (10)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (11)

ông Toni Kaesbeck - Giám đốc Phát triển Kinh doanh thăm NK Engineering (12)

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!