Giỏ hàng

Dự Án Cung Cấp Giải Pháp Đo Lưu Lượng LPG

Khách Hàng Mtgas Và Khách Hàng  Anpha Gas – Long An

    Dự án bao gồm việc cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lưu lượng sử dụng nguyên lý Coriolis Flow meter của Endress+Hauser và tiến hành việc chạy thử hệ thống. Dự án bao gồm 3 phân hệ quản lý giám sát lưu lượng:

+ Khu vực nhập tàu tại cầu cảng sử dụng 2 loại thiết bị đo Coriolis cho đường lỏng và đường hơi hồi về

+ Khu vực xuất xe bồn bao gồm 3 trạm xuất tương ứng với 6 thiết bị đo lưu lượng Coriolis flow meter cũng cho đường lỏng và đường hơi.

+ Khu vực trạm chiết nạp bình sử dụng 1 thiết bị đo lưu lượng đường lỏng.

Tất cả các tín hiệu được đưa về phòng điều khiển để giám sát quản lý lượng hàng nhập xuất trong ngày cũng như báo có kết quả định kỳ theo kế hoạch.

    Đây là một giải pháp rất có ích trong việc quản lý giám sát lượng hàng nhập tàu và lượng hàng xuất ra xe bồn. Cùng với việc sở hữu các thiết bị cá nhân hiện đại như IPAD, IPHONE, nhà quản lý có thể ở nhà hoặc đi công tác vẫn có thể giám sát trực tiếp hoạt động xuất nhập tồn của kho cảng thông qua Internet.

 

    Một số hình chụp thực tế dự án sau khi hoàn thành:

Dự án MTGAS – Long An


Hình hệ thống flow meter đặt tại trạm xuất xe bồn


Hình hệ thống flowmeter đặt tại cầu cảng


Dự án Anpha Gas – Long An


Hình Flow meter đặt tại trạm xuất xe bồn


Hình Flow Meter đặt tại cầu cảng


Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!