Giỏ hàng

THIẾT BỊ MEMOGRAPH M RSG40

     Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dùng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

 

     Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40:

 

Hình ảnh sản phẩm

     Thiết bị ghi nhận dữ liệu RSG40 của Endress+Hauser là thiết bị đa chức năng vừa dụng để ghi nhận các dữ liệu hiện trường, vừa chứa đựng các phần mềm tính toán với những ứng dụng đặc biệt mà có khả năng thiết kế giao diện theo quy trình công nghệ. Thiết bị có khả năng nhận tới 20 analog input và 14 digital input. Có nhiều lựa chọn chuẩn giao tiếp truyền thông khác nhau như USB, RS232, Internet, Modbus, Profibus DP…

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh về giao diện process với các dữ liệu được ghi nhận trong RSG40

Hình ảnh sản phẩm

Màn hình giao diện các user login vào thiết bị

Hình ảnh sản phẩm

Sơ đồ kết nối thiết bị tổng quan

Hình ảnh sản phẩm

Ứng dụng thiết bị RSG40 trong quản lý mẻ xuất tự động Batch Monitoring

Hình ảnh sản phẩm

Khả năng cảnh báo Alarm thong qua tin nhắn 

Hình ảnh sản phẩm

Ứng dụng RSG40 trong tính toán quản lý năng lượng Energy Monitoring Solution EMS

Hình ảnh sản phẩm

Compressed Air Application

Hình ảnh sản phẩm

Cooling Application

Hình ảnh sản phẩm

Steam Application

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Heating Application

Thiết bị Memograph M RSG40

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!