Giỏ hàng

HỘI THẢO: TÍCH HỢP HỆ THỐNG TOÀN DIỆN CÙNG ENDRESS+HAUSER VÀ BECKHOFF - 23/9/2022

Vừa qua ngày 23/09/2022, tại văn phòng công ty NK Engineering đã chính thức diễn ra hội thảo "Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff". Sự kiện được đầu tư tổ chức bởi NK Engineering và Beckhoff Automation Vietnam. 
 

Nội dung buổi hội thảo chia sẻ chuyên sâu các giải pháp về process của NK Engineering và nền tảng công nghệ PC-based Control của Beckhoff Automation. Qua đó, cung cấp các thông tin về các xu hướng công nghệ như số hóa nhà máy, Industry 4.0, giải pháp quản lý năng lượng tiêu thụ của nhà máy, tích hợp toàn diện công nghệ Endress+Hauser và Beckhoff trong giải pháp quan trắc môi trường. 

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành. Xin chân thành cảm ơn các Quý khách hàng đã dành thời gian quý báu đến tham dự hội thảo do NK Engineering và Beckhoff Automation Vietnam tổ chức. 

Hy vọng với những thông tin chuyên sâu được các kỹ sư NK Engineering và Beckhoff Automation Vietnam cung cấp, Quý khách hàng sẽ có được những thông tin hữu ích và ứng dụng vào quy trình vận hành của nhà máy.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (1)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (2)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (3)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (4)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (5)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (6)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (7)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (8)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (9)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (10)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (11)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (12)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (13)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (14)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (15)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (16)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (18)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (19)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (20)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (21)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (22)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (23)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (23)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (24)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (25)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (26)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (27)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (28)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (29)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (30)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (31)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (32)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (33)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (34)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (35)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (36)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (37)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (39)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (40)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (41)

Hội thảo Tích hợp hệ thống toàn diện cùng Endress+Hauser và Beckhoff Automation Vietnam (42)

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!