Giỏ hàng

Dự án quan trắc nước thải

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC LIÊN TỤC, TỰ ĐỘNG - NK ENGINEERING
Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại nhà máy Đường Sơn Hoà (KCP)
Hệ thống quan trắc nước thải 24/7 tại PepsiCo Quảng Nam
Hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy bia
Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Heineken Đà Nẵng
Hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy chế biến cao su Xuân Lập

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!