Giỏ hàng

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI TỔ HỢP HÓA DẦU LONG SƠN

Quan trắc nước thải là yêu cầu bắt buộc của Chính phủ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả thải từ 500m³/ngày (24h) tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải.

Vừa qua, NK Engineering đã cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động như một chìa khóa trao tay cho tổ hợp hóa dầu Long Sơn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài Nguyên – Môi Trường.

Dựa trên nền tảng thiết bị Endress+Hauser, NK Engineering thiết kế hệ thống quan trắc nước thải gồm các thành phần như sau:

  • Sensor đo các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị định 40 yêu cầu: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và Amonia
  • Thiết bị truyền nhận dữ liệu CM448 kết nối với các sensor theo công nghệ Memosens
  • Thiết bị truyền thông Datalogger hiển thị và trích xuất dữ liệu trực tiếp, không thông qua thiết bị trung gian khác
  • Bộ lấy mẫu tự động kết nối trực tiếp với Datalogger sẽ lấy và lưu trữ mẫu ở 4°C
  • Các thiết bị khác như: Camera, báo cháy, bơm, UPS,…

Các dữ liệu quan trắc được truyền về Sở TNMT và đồng thời, khách hàng có thể giám sát thông qua phần mềm web server do NK Engineering xây dựng.

Bên cạnh việc cung cấp và lắp đặt thiết bị, NK Engineering cũng thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, đánh giá RA để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, hiệu quả và đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

Tùy theo yêu cầu của mỗi nhà máy, NK Engineering sẽ khảo sát và đề xuất phương án phù hợp. Quý khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email: sales@nkengineering.com.vn

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!