Giỏ hàng

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh

Ngày 9.2 vừa qua, NK Engineering đã hoàn thành nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh - Chu Lai, Quảng Nam với việc cung cấp giải pháp pha trộn xăng sinh học E5 tự động. Hệ thống sau khi đưa vào hoạt động pha trộn với tỉ lệ chính xác và đáp ứng yêu cầu kiểm định, hợp quy sản phẩm E5 một cách nhanh chóng.
 
✅ Hệ thống bao gồm các phân hệ thiết bị chính :
1. Thiết bị đo lường:
Hệ thống pha trộn xăng E5 sử dụng thiết bị 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐨𝐥𝐢𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬 𝐅𝟑𝟎𝟎 của hãng Endress+Hauser được lắp đặt để pha trộn xăng RON92 và Ethanol. Thiết bị có độ chính xác tốt nhất hiện nay, sai số ± 0.05%. Thiết bị đã được cấp chứng nhận phê duyệt mẫu tại Việt Nam phục vụ cho giao nhận thương mại.
 
2. Thiết bị Batch Controller:
Hệ thống sử dụng thiết bị 𝐁𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐕𝐄𝐆𝐀 𝟑 có tính năng pha trộn được lắp đặt tại đảo xuất, kết nối tín hiệu với các thiết bị đo lưu lượng, nhiệt độ để thực hiện việc tính toán tự động. Đồng thời điều khiển lượng xăng và Ethanol xuất ra đúng với tỷ lệ đã cài đặt.
 

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (1)

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (2)

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (3)

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (4)

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (5)

Nâng cấp hệ thống tự động hóa tổng kho xăng dầu Hòa Khánh (6)

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!