Giỏ hàng

NK ENGINEERING STRATEGY MEETING 2023

⚡️ Từ ngày 20 - 23/12/2022, tại tỉnh Quảng Bình, NK Engineering đã tổ chức cuộc họp ban quản lý để cùng nhau xây dựng chiến lược và định hướng phát triển công ty. Đây là cuộc họp thường niên hàng năm của NK Engineering nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh 2023 và lắng nghe những chia sẻ, đóng góp ý kiến của cán bộ nhân viên công ty.

⚡️ Bên cạnh đó, chúng tôi đã tổ chức buổi đào tạo "Kiến tạo văn hóa hạnh phúc trong môi trường làm việc" do Thầy Hoàng Mạnh Hải - Trường doanh nhân PACE giảng dạy. Cảm ơn Thầy Hải từ Trường doanh nhân PACE đã chia sẻ những kiến thức thực tế, nêu rõ tầm quan trọng, sự cần thiết và vai trò của nhà quản lý trong việc kiến tạo văn hóa hạnh phúc trong công việc.

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (1)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (2)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (3)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (5)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (7)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (8)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (9)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (10)

Strategy-meeting-NK-Engineering-2023 (11)

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!