Giỏ hàng

NK Engineering tham dự sự kiện Endress+Hauser Global Forum 2023

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2023, NK Engineering đã cùng các khách hàng tham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức - Endress+Hauser Global Forum 2023 diễn ra tại Basel, Thụy Sỹ.
 
Endress+Hauser Global Forum 2023 đề cập đến sự chuyển đổi bền vững của ngành công nghiệp quy trình như giảm lượng khí thải cacbon, chuyển đổi năng lượng toàn cầu, kinh tế tuần hoàn, hiệu suất tài nguyên và năng lượng từ góc độ chuyên gia của các nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển bền vững.
 
NK Engineering đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ của CEO Endress+Hauser Mr. Matthias Altendorf về định hướng phát triển bền vững của tập đoàn trong các năm tiếp theo.
 
Với các phiên thảo luận nhóm chuyên sâu, chúng tôi đã được thảo luận về những thách thức và giải pháp thúc đẩy chiến lược và quy trình của nhà máy như công nghệ chuỗi khối, chiến lược thay thế và quản lý lỗi thời, số hóa, công nghiệp 4.0 và IIoT, an ninh mạng, quản lý quy trình đo lường hiệu quả... Bên cạnh đó, Endress+Hauser và các đối tác tích hợp mở đã tổ chức buổi triển lãm để giới thiệu các sản phẩm và giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững.
 

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

NK Engineering ham dự sự kiện quốc tế do Tập đoàn Endress+Hauser tổ chức

 

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!