Giỏ hàng

Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS tại nhà máy Wilmar Thốt Nốt - Cần Thơ

Vừa qua, tại KCN Thốt Nốt - Cần Thơ, NK Engineering đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt thuộc tập đoàn sản xuất dầu ăn lớn nhất thế giới - Wilmar Agro Việt Nam.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS do NK Engineering cung cấp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, gồm các thông số quan trắc: lưu lượng xả thải (tích hợp nhiệt độ, áp suất), độ bụi, NOx, SO2, CO, O2. Các thiết bị quan trắc được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TUV),.. 

Các giá trị quan trắc sẽ được nhà máy giám sát liên tục thông qua web server. Dữ liệu sẽ được đưa vào bộ truyền thông datalogger và truyền về Sever Sở Tài Nguyên và Môi Trường thông qua phương thức FTP.

Một vài hình ảnh của dự án:

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (1)

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (2)

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (3)

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (4)

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (5)

Triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS cho nhà máy Wilmar Thốt Nốt (6)

Gửi yêu cầu đến NKE

Vui lòng cung cấp thông tin phía dưới cho chúng tôi để tiện cho việc liên hệ!